Leasing

Zalety

 • Czynsze leasingu stanowią w całości koszt uzyskania przychodu

 • Możliwość korzystania z przedmiotu leasingu bez jego zakupu

 • Możliwość odliczenia 100% podatku VAT od umowy leasingu

Oferta

 • Przy leasingu do 10.000zł nie są wymagane dokumenty finansowe (przychód / strata)

 • Brak wpłaty własnej

 • Decyzja w ciągu 24h

 • Możliwość zawarcia umowy na odległość

 • Minimum formalności

Dokumenty do oferty lesingu

 • Wniosek leasingowy przesłany drogą mailową

Dokumenty do umowy leasingu

 • NIP

 • REGON

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 • Ksero z 2 szt. dokumentów tożsamości np. dowód osobisty i prawo jazdy

 • Podpisana umowa leasingu