Usługi serwisowe ekranów LED

  • Naprawy gwarancyjne

  • Przeglądy ekranów (czyszczenie ekranu, wymiana wentylatorów, sprawdzenie stanu technicznego)

  • Naprawa modułów

  • Wymiana modułów

  • Wymiana karty nadawczej/odbiorczej

  • Wymiana elementów ekranu (wentylator, zasilacz, taśma, dioda, filtr)

  • Instalacja ekranu