Wyświetlacze stanu powietrza.

 

Uczestniczymy w projektach informacyjnych i edukacyjnych na temat jakości powietrza.  Smog jest problemem w Polsce i stanowi zagrożenie dla zdrowia.  Istotne jest szerokie informowanie między innymi o wartości pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM10.  Realizujemy zarówno telebimy full kolor oraz wyświetlacze monochromatyczne w ramach kampanii informacyjno edukacyjnych.  Nasze ekrany LED wyświetlają wyniki pomiarów z baz danych GIOŚ oraz innych komercyjnych stacji pomiarowych. Wielofunkcyjne zastosowanie ekranów daje możliwość wyświetlania dodatkowych innych komunikatów oraz spotów reklamowych.

mini001.jpg
Screenshot_20190308_104459_com.huawei.hi